Sváteční den
Pravidelná shromáždění každou neděli
v 16,00 na Štítného 10, Olomouc

Praktické poselství
Místní nebo hostující kazatelé přinášejí inspiraci pro život
podle biblických principů.

Písně a chvalozpěvy
Již po generace je součástí bohoslužeb hudba a zpěv,
lidé tak vyjadřují Bohu svou vděčnost, lásku a úctu.

Modlitba za aktuální potřeby
Každý může svými slovy předkládat Bohu prosby za sebe
i své blízké.

Pohoštění
Společné chvíle s kávou a čajem jsou nedílnou součástí každého
setkání a přinášejí mezi návštěvníky rodinnou atmosféru.

Úvod

Blaze národu, jemuž je Hospodin
Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Téma měsíce: Boží povolání pro člověka