Program - červen 2019

Program - červen 2019

Téma měsíce: slovo na volné téma

Shromáždění vždy v neděli od 16:00.